Aktuality / Covid-19

Vážení rodiče, z rozhodnutí vlády ČR jsou od 1. 3. 2021 mateřské školy uzavřeny.
Toto opatření je stanoveno na dobu tří týdnů, tedy do 21. 3. 2021. Doufáme, že po skončení tohoto nařízení se opět společně ve školce setkáme. Pro děti v režimu povinného předškolního vzdělávání bude probíhat distanční výuka, která bude zasílána na vámi uvedené e-mailové adresy.
Kolektiv Mš Purkyňova přeje všem pevné zdraví a klidné dny.


INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU NAJDETE ZDE:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Dne 22. 2. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech staveb, tj. i ve škole nebo školském zařízení. Ochranným prostředkem se pro tyto účely rozumí:

  • Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).
  • Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. Výše uvedený zákaz se nevztahuje na děti v mateřské škole.

DIVADLA V MATEŘSKÉ ŠKOLE – do odvolání vše zrušeno

%d blogerům se to líbí:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close